Κανονισμοί Παιδικού Μονοπατιού Άλσους Νυμφαίας

 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Στους κανονισμούς που απαριθμούνται πιο κάτω, οι λέξεις που σημειώνουμε εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, στο 3ο Παιδικό Μονοπάτι Νυμφαίας / ΑΘΛΗΤΕΣ, στους αγωνιζόμενους, αυτούς δηλαδή που νόμιμα έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν / ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Παιδικού Μονοπατιού Νυμφαίας.

2. ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Το παιδικό μονοπάτι του άλσους Νυμφαίας, δεν έχει κανέναν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δε χαρακτηρίζεται ως αγώνας. Σκοπός του είναι να διδάξει στους μικρούς αθλητές ηθικές αξίες που προάγει ο αθλητισμός, όπως τον ευγενή ανταγωνισμό, την καταβολή προσπάθειας για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά και την αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας των υπολοίπων αθλητών, την ιδέα της συμμετοχής σε ένα αθλητικό γεγονός χωρίς την επιβράβευση μέσω ειδικού επάθλου κλπ. Για το λόγο αυτό τα έπαθλα και η επιβράβευση των νικητών της εκδήλωσης, θα είναι συγκεκριμένα και περιγράφονται αναλυτικά στον όρο 17 του παρόντος.

3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην αθλητική εκδήλωση δικαιούνται να συμμετάσχουν αγόρια και κορίτσια με ηλικία από 5 έως 15 ετών την ημέρα τέλεσης του αγώνα, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί από τις 23 Νοεμβρίου του 1999 έως τις 23 Νοεμβρίου του 2009. Ο κατάλογος των συμμετοχών κλείνει μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών ή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε χρόνο με την αναγγελία της έναρξης των εγγραφών. Οι διοργανωτές επιφυλάσσονται τους δικαιώματός τους να μη δεχτούν αθλητές οι οποίοι στο παρελθόν έχουν αποβληθεί από παρόμοιους αγώνες εξαιτίας αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το Παιδικό Μονοπάτι Νυμφαίας συνδιοργανώνεται μαζί με το Λαϊκό μονοπάτι Νυμφαίας. Για το έτος 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου. Η εκκίνηση δίνεται στις 09:30’ το πρωί, στην είσοδο του άλσους Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Η αθλητική εκδήλωση κλείνει μόλις τερματίσει και ο τελευταίος αθλητής, στο ίδιο σημείο. Η απονομή επάθλων στους νικητές γίνεται αμέσως μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης στο χώρο του τερματισμού.

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Η συνολική διαδρομή είναι 800 μέτρα, αποτελείται κυρίως από ένα κυκλικό μονοπάτι και λίγα μέτρα περνούν από την άσφαλτο του παρκινγκ που βρίσκεται στην είσοδο του άλσους. Όλοι οι γονείς των μικρών αθλητών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα παιδιά τους, σχεδόν καθ’ όλη ή και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, εφόσον αποφασίσουν να κινηθούν και οι ίδιοι μαζί με αυτά.

7. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Δεν υπάρχει χρονικό όριο αποκλεισμού στον αγώνα.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει έναν αριθμό πάνω του, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του (φανέλα). Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής εκδήλωσης χωρίς να διπλωθεί κάποια από τις άκρες του, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στο ύφασμα (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ο αριθμός (bib) είναι διαστάσεων 20 Χ 15 cm περίπου και φέρει επιπλέον και το ονοματεπώνυμο του αθλητή πάνω του. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό.

9. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Λόγω της στενής επίβλεψης των αθλητών, του μικρού μήκους της διαδρομής, του εμφανούς μονοπατιού όπου θα διεξαχθεί η αθλητική εκδήλωση και του γεγονότος ότι συμπίπτει με το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής του Λαϊκού μονοπατιού που θα διεξαχθεί αμέσως μετά, δε θα υπάρξει ξεχωριστή σηματοδότηση για το παιδικό μονοπάτι Νυμφαίας.

10. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται πλαστικά κύπελλα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές. Θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων για το σκοπό αυτό. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν τα πλαστικά κύπελλα μέσα στο σάκο ή δίπλα απ αυτόν. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.

11. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς. Απαγορεύεται η παρουσία σκύλων που ενδεχομένως συνοδεύουν κάποιους αθλητές.

12. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους στην εκκίνηση – τερματισμό της αθλητικής εκδήλωσης.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές.

14. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: Ο Σταθμός Ελέγχου της αθλητικής εκδήλωσης είναι ένας και βρίσκεται στην εκκίνηση – τερματισμό της διαδρομής. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Ο σταθμός είναι εξουσιοδοτημένος να ανακοινώνει τον αποκλεισμό κάποιου αθλητή.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή της αθλητικής εκδήλωσης με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.

16. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ: Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν εντελώς την αθλητική εκδήλωση, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.

17. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: Αναμνηστικό δίνεται σε όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στην αθλητική εκδήλωση. Όλοι οι αθλητές, ανεξαρτήτως επίδοσης, τιμώνται με το ίδιο αναμνηστικό. Οι τρεις πρώτοι αθλητές θα πάρουν ως αναμνηστικό νίκης, ένα κλαδί ελιάς. Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής δίνεται σε όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στην αθλητική εκδήλωση.

18. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι γονείς των οποίων υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας των παιδιών τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στη διάρκεια του αγώνα υπάρξει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου γιατρού. Επίσης η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε περιοχές της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Καμιά ουσιαστική τροποποίηση των κανονισμών ωστόσο δεν πραγματοποιείται τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τον αγώνα.